Konu:Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Chp Grup Başkanına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY'IN CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onuruyla siyaset yapan düzgün bir siyaset insanıdır. Onun onurunu değerlendirmek Sayın Başkanın görev alanına, yaşam alanına girmez. (CHP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan onu en son değerlendirecek kişidir.

Sayın Bakan, konu Deniz Feneri'nden açılmışken ve siz yargıya yönelik, yargı kurumları çerçevesinde birtakım değerlendirmeler yaparken şunu bir kez daha sormak istiyorum: Asrın en büyük yolsuzluğu olan Deniz Feneri davasına konu olan yolsuzlukta Alman makamları, Alman mahkemeleri karar verdiler, kendi ülkelerinde bulunan sanıkları yargıladılar, mahkûm ettiler ve dediler ki: "Bunun asıl elebaşları Türkiye'de." Türkiye'deki yargı, savcılık, iddia makamı, kamu makamları nedense kaplumbağa hızıyla hareket ettiler ve üç yıla yakın süreyle soruşturma tamamlanamadı, iddianame düzenlenemedi. Bu soruşturmayı yapan cumhuriyet savcıları görevden alındılar, mahkemelere sevk edilip yargılandılar ve beraat ettiler.

Bakın ama öbür soruşturma kaplumbağa hızıyla gitti, zar zor yargıya intikal etti ve suçun vasfı değiştirildi; organize bir suçtan çıkarıldı, bireysel bir suça dönüştürüldü. Hangi güç bunu başarıyor? Bunun arkasında sizin Hükûmetiniz var, Hükûmetinizin kollaması var, koruması var.

Şimdi, biraz önceki konuşmamda Sayın Başbakanın bir cümlesini eksik söyledim. Dün şöyle söylüyordu: "Yolsuzluk kul hakkı yemektir, yolsuzluk haramdır, yolsuzluk yetim hakkı yemektir."

 Gelin, bu yolsuzlukları yapanların hesabını soralım, gelin Sayın Başbakanın dokunulmazlık dosyası dâhil bütün dokunulmazlıkları kaldıralım.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.