Konu:KONUŞMASINDA SARF ETTİĞİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


KONUŞMASINDA SARF ETTİĞİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi, tabii, burada Beşir Atalay konuşmalarımın hiçbirisine cevap vermedi, o bir.

İkincisi, ben, aslında "kirli parmaklar" değil, "Kirli işleri o parmaklarınızla düzeltiyorsunuz." dedim. "Kirli işleri parmak kaldırarak düzeltemezsiniz." dedim. "Kirli parmak" demişim, biraz yanlış bir ifade olmuş. Yani benim orada dediğim, AKP'nin, burada bütün kirli işleri parmaklarıyla düzeltiyoruz zannediyorlar, bu olmaz çünkü burada açıkça gelen bütçe de, Bütçe Kanunu, Sayıştay Kanunu'na, Kamu Mali Yönetim Kanunu'na açıkça aykırı, Anayasa'ya aykırı. Buna rağmen, bu kesin hesap kanunu ve bütçe tasarısı kanununun görüşülmemesi lazım, çok açık. Buna rağmen, parmaklarla, kaldırıp bunu düzeltiyorlar. Bu olmaz ki yani bunlar düzgün işler değildir.  

Sonra, yani, Beşir Atalay'a hatırlatmak istiyorum: Kırıkkale Rektörlüğünde niye görevden alındın? İrticanın rektörü olarak görevden alındın. Şimdi de geldiniz, irticayı suç olmaktan çıkardınız?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler. Zapta geçti konuşmanız.