Konu:Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Cumhuriyet Halk Partisine Ve Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE VE CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, sorulara ve eleştirilere cevap verirken arzu ederdim ki kendi akademik kariyerini öne çıkarsın, güzel değerlendirmeler yapsın, bütün Parlamento da bundan yararlansın ama o başka bir yolu tercih etti, polemik yapmaya çalıştı ama onda da başarılı olabilmiş değil, söyledikleri her şey birbiriyle çelişiyor.

Sayın Bakan, şuna cevap vermenizi beklerdik: Deniz Feneri davasında siz ciddi bir ithamla karşılaştınız, Parlamentoda hakkınızda gensoru verildi. İlk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Bakanı bir soruşturma konusunu, soruşturmaya konu olan bir hususu, gizli kalması gereken bir bilgiyi soruşturma muhataplarıyla paylaştığı gerekçesiyle gensoruya muhatap  oldu. Ciddi bir sıfat kullanıldı sizin için, tekrar etmek istemiyorum burada, çok üzücü bir sıfat, bundan herhâlde yeteri kadar üzülmediniz. Bir cumhuriyet hükûmeti bakanı, bir soruşturmayı, soruşturma konusu olan kişilere sızdırmaz, böyle bir şey olmaz. Soruşturmaya ilişkin telefon kayıtları ortadan kaldırıldı, silindi, hiçbir açıklama yapmadınız.

Bir şey söylediniz: "Eski hükûmetlerin bazı bakanları gün geliyor sokağa çıkamıyor." Buradan söylüyorum: Sizler bir gün sokağa çıkamayacak hâle geleceksiniz Türkiye'de, gidiş ona doğrudur. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Başbakan dün bir şey söyledi, o konuda bir değerlendirme yapmanızı isterdim. "Şey haram yemektir." dedi, "Günahtır" dedi, değerlendirmeler yaptı dokunulmazlıkla ilgili, birtakım suçlarla ilgili olarak birtakım değerlendirmeler yaptı. Gelin, Sayın Başbakanın dokunulmazlığı dâhil bunları kaldıralım?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?aksi takdirde bunlar da haram yemek olacaktır,  günah olacaktır.

Hepinize teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.