Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii benim konuşmalarımı anlayacak kapasitede olmayan insanlar, âcizliklerinin ifadesi olarak "Buna cevap vermeye değmez." derler. Zaten bu, en basit, insanların başvurabileceği bir yoldur.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne konuşuyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim konuşmalarımı halk iyi anlıyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bizi de halk anlıyor!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer sen, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan, yiğitliğiniz varsa, şu sokaklarda bir yürüyelim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yürüyoruz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yürüyelim, hayır, yürüyelim.

Bakın, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, 5 bin polisle korunuyor arkadaşlar, 5 bin polisle.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - O kadar abartma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Amerika'dan özel getirdikleri zırhlı araçlarla korunuyorlar. Bu memlekette insanlar ekmek bulamazken onlar zırhlı araçlarla, milyon dolarlar seviyesindeki zırhlı araçlarla dolanıyorlar. Dün burada bütçe vardı -Allah aşkına- şu salonlarda en azından 200-300 tane koruma vardı. Yahu, kimden korkuyor bu Tayyip'le bakanları arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu?

Beyler, bakın, siz, hâlâ, ülkeyi felakete götüren Tayyip Erdoğan'ın bu memlekete yaptığı kötülüklerin farkında değilsiniz.

AHMET YENİ (Samsun) - Millet karar veriyor, millet.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kişi, bakın, gazeteciye ne diyor biliyor musun? "Kalemi? Pislik akıyor." diyor. Diyor ki gazetecilere?

MEHMET ERSOY (Sinop) - Ne diyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - "Bundan önce askerler boynunuza tasma takmışlardı, ben bu tasmayı boynunuzdan çıkardım." diyor. Şimdi, uluslararası kuruluşlar sizin boynunuza tasma taktı.

Peki, Tayyip Bey, yani birisi sana dese ki "Ya, Tayyip Bey, senin boynuna tasma takmışlar." deseler acaba Tayyip Bey bunu kabul eder mi? Demek ki, kendinin kabul etmeyeceği lafları başkalarına söyleme. Tayyip Bey ağzından çıkan kelimenin anlamını bilmiyor. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Gelsin, kendisine nasıl konuşulacağını, nerede ne davranacağını öğretelim. Obama kendisine sopayı gösterdi, ondan sonra Amerika'ya gitti, senin adamın dedi ki?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - "Bunu deliğe süpürmeyin, bundan yararlanın" dedi? Arkadaşlar biz ne yapalım ya? (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim. Sağ olun.