Konu:BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN CHP GRUBUNA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:10/12/2012


BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN CHP GRUBUNA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, iki dakika değil, üç dakika, dört dakika, beş dakika, usul üzerinde çok konuştuk ama bu konuyu bir tartışma konusu yapmayacağım. Ama bu tutumunuzun adalete uygun olmadığını, doğru olmadığını Genel Kurula şikâyet ediyorum.

Şimdi, Sayın Başbakan, Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir dava konusunda bilgi verdi. Vermiş olduğu bilgiler gerçeklerden tamamen uzaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili olarak, Sayın Genel Başkanımızın geçen yılki bütçe konuşmasında ortaya koyduğu iddialar nedeniyle Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi adına açılmış toplam 40 dava vardır; bunlardan 33'ü sonuçlanmıştır, 7'si devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının -belki Sayın Başbakanın da- açtığı davaların 30 adedi reddedilmiş; yani Sayın Kılıçdaroğlu bunları kazanmış. 3 davada kısmen kabul, kısmen ret kararı verilmiş ve şu ana kadar 52 bin TL'lik tazminata hükmedilmiş, sadece 20 bin lirası yatırılmış, diğeri için tehiri icra kararı söz konusudur. Ayrıca bunlar mahkeme kararıdır, temyiz edilmiştir. Şimdi, Sayın Başbakan, bunları kesinleşmiş bir mahkeme kararı olarak sunmak suretiyle Yargıtayı da baskı altına almak istiyor. Bu, yargı bağımsızlığına gölge düşüren bir uygulamadır.(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayrıca size şunu söyleyeyim: Sayın Kılıçdaroğlu hakkında açılmış olup da Sayın Başbakanın mahkemede kazandığı 2 dava Yargıtay tarafından reddedildi. Sayın Başbakan neden bundan söz etmiyor? Sayın Başbakana bunlar yakışmıyor. Sayın Başbakanın verdiği birçok bilgi var; hepsi yanlış. Sayın Başbakana Sayın Babacandan bilgi almasını tavsiye ederim. Kısa vadeli borç nedir? Döviz rezervi nedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunlar ancak döviz rezervini karşılama oranıyla mı değerlendirilir?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)