Konu:Sayıştay Başkanlığının Denetim Raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunmadığı Gerekçesiyle 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Görüşmelerinin Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:10/12/2012


SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ DENETİM RAPORLARINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan,  Plan ve Bütçe Komisyonun sayın sözcüsü, bütçe kanun ve kesin hesap kanun tasarıları ekinde genel uygunluk bildiriminin olması nedeniyle, diğer raporların o kadar önemli olmadığı anlamında bir açıklama yaptı. Doğrusu, amacını aşan bir ifade olarak bunu değerlendirmek isterim. Genel uygunluk bildirimi öteden beri tasarılara eklenir ama yıllık denetim faaliyet raporu ve yıllık dış denetim genel değerlendirme raporu Parlamentoya ilk kez gelecek olan belgelerdir ve gerçekten bütçenin tüm harcamalarının ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından usulüne uygun ve yerinde harcanıp harcanmadığının denetlenmesinin sonuçlarını içerir. Bu kadar önemli bir belgeyi, raporu, olmasa da olur bir anlayışla sayın başkan vekili sundular. Bu doğru değildir, bu raporlar hakikaten olmak zorundadır.

Ayrıca, buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi görüşü, Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki karşı oyumuzda yer almaktadır.

BAŞKAN - Peki, çok teşekkür ediyorum.