Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının İmzalanması Hakkında ( S.s.,41)
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:17/11/2011


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ İMZALANMASI HAKKINDA ( S.S.,41)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkanım, Tuna Nehri Almanya'dan çıkıyor büyük bir kısmı Romanya'dan geçiyor. Bütün geçtiği bölgelerdeki sanayi atıkları bunun içerisine akıtılıyor ve o pislik Karadeniz'e doluyor. Karadeniz'in bugün taban kesimi uzmanların ifade ettiğine göre büyük bir balçık kitlesiyle dolmuş ve oradaki deniz dibi düzeninin bozulduğu gibi canlıların da yaşamı, sadece üst yüzer balıkların yaşayabildiği dip balıklarının yok edildiği bir hâle gelmiş. Sayın Bakanımın çevreye duyarlı olduğunu biliyorum. Bu konuda bize çevrecilik dersi veren Avrupa'nın bizim çevremizi kirletmesine dur demek adına ne gibi bir tedbir alıyoruz? Ne gibi bir yaptırım uyguluyoruz?

Teşekkür ediyorum.