Konu:SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:06/12/2012


SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara)- Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu soruların tamamı Merkez Bankamızın para politikaları ve makro ihtiyati tedbirleri çerçevesindeki konular, oldukça teknik içerikli konular. Eğer uygun görürseniz, Merkez Bankamızdan yazılı bir cevap hazırlayıp size iletelim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.