Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TASARININ İÇ TÜZÜK’E AYKIRI OLDUĞUNA VE KOMİSYONUN GERİ ÇEKMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TASARININ İÇ TÜZÜK’E AYKIRI OLDUĞUNA VE KOMİSYONUN GERİ ÇEKMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 251 ve 252'nci maddesi hükümleri Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesine taşınıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu genel bir kanundur, Terörle Mücadele Kanunu özel bir kanundur. Bu iki kanunu bu ilişki açısından kıyaslarsak, birisi geneldir, diğeri özeldir.

Şimdi sormak istiyorum: Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu suçları Terörle Mücadele Kanunu kapsamında düzenlenebilir mi?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Evet, oradan besleniyorsa olur tabii?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, siz Sayın Milletvekili, devamlı bana laf atmakla meşgulsünüz. Ben sizin yerinizde olsam, şimdi, ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bakın, sizin yerinizde olsam, biraz açar, o kanunlara bakarım, nüfuz etmeye çalışırım, ondan sonra konuşurum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, geç oldu artık.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, size daha önce söylemiştim, tekrar söyleyeyim: Laf atarak sizin partide milletvekilliği devam etmiyor, onu bilmenizi isterim. Sizin partinizin güzel bir uygulamasıdır, size hatırlatıyorum.

Sayın Başkan, şimdi, genel kanundaki bir hükmü, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu suçları kısmını Terörle Mücadele Kanunu kapsamında düzenleyebilir miyiz? Bu bile, bu düzenlemenin İç Tüzük'e aykırı olduğunu gösterir. Buna rağmen, "Tutumumda değişiklik yoktur." diyerek bu görüşmelere devam etmenizi doğru bulmuyoruz. Bakın, öneriyorum tekrar, Sayın Komisyon bu maddeyi Komisyona geri çeksin veya bu maddeyi burada, önergelerle bu metinden çıkaralım, kalan şekliyle bunu yasalaştıralım. Bu maddeyi toplum olarak tartışalım. Bu madde gizli kapaklı geldi. Yeni öğreniyoruz maddeyi.

İkinci olarak, özel yetkili mahkemeler, varlıklarıyla, yaptıkları soruşturmalarla, gördükleri davalardaki muhakeme usulleriyle, yargılamalarıyla toplumda büyük bir tartışma konusu oldu. Bu kadar büyük bir tartışmanın sonucunda Hükûmet "Biz bu mahkemeleri kaldıracağız." şeklinde bir açıklama yaptı. Buna rağmen, şimdi, "Kaldıracağız." açıklaması adı altında sistemi olduğu gibi muhafaza etmeye yönelik, asgariden görülmekte olan davalarla ilgili olarak sistemi muhafaza etmeye yönelik bir düzenlemeyi Hükûmet nasıl açıklayacaktır? Bunun kabulü mümkün değildir, hem büyük bir tartışma konusu var? Bu mahkemeler güvenilirliklerini yitirmiştir. Buna rağmen şikâyet konusu olan bu davaları olduğu gibi muhafaza edip "Bu davalar yine eski hükümlere göre görülür." şeklinde, buna benzer bir düzenlemeyi yapmak hangi objektif kriterle, ölçüyle açıklanabilir? Burada bir ölçüsüzlük vardır. Burada bir standart yoktur. Burada AKP'nin "Ben artık yargıda kendi sistemimi, kendi mahkemelerimi, kendi hâkimlerimi, kendi savcılarımı yaratayım." anlayışı vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.