Konu:74’üncü Madde Üzerinde Adalet Ve Kalkınma Partisine Mensup Milletvekilleri Tarafından Verilen Önergenin İç Tüzük Hükümleri Çerçevesinde İşleme Alınamayacağı Hususunda Başkanın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


74’ÜNCÜ MADDE ÜZERİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEME ALINAMAYACAĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Genelkurmay Başkanı, Anayasa'nın açık hükmüne rağmen özel mahkemelerce alınıp tutuklanmışsa? Şimdi Komisyon Başkanı diyor ki: "Efendim, Anayasa var." Özellikle bunları hâkimlerin takdirine bırakırsanız hâkimler anayasayı manayasayı dinlemez. İşte, Genelkurmay Başkanını aldığı gibi yarın milletvekilini de alır. Onun için, lütfen Parlamento bu işe el koysun, burada açıkça bu konuları belirleyelim. Yoksa ki mahkemeye bıraktığınız zaman, hâkime bıraktığınız zaman? İşte, Genelkurmay Başkanını aldı. Anayasa'da açık hüküm var, "Anayasa Mahkemesinin bunu yargılaması lazım." der. "Ben dinlemiyorum Anayasa'yı." diyor. Onun için, burada belirtmezsek, o zaman hâkimin takdirine bırakırsanız hâkim de hangi düşünceye sahipse ona göre şey eder. Ben özellikle rica ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.