Konu:74’ÜNCÜ MADDE ÜZERİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEME ALINAMAYACAĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


74’ÜNCÜ MADDE ÜZERİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEME ALINAMAYACAĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Ahmet İyimaya uzun uzun açıklamalarda bulundu, kendisine teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde de bir süre sınırlaması öngörmediniz ama bu kadar önemli bir konuyu görüşürken siz bizlere üçer dakikalık bir süreyi takdir ettiniz. İç Tüzük'e göre on dakikaya kadar bize söz verme imkânı olduğu hâlde, bu kadar önemli bir maddede bu imkânı bizden esirgediniz. Nedense yani sıra Hükûmet sırasına, Komisyon sırasına gelince sizin teraziniz, sizin saatiniz farklı ölçüyor, sıra bize gelince bu farklı oluyor Sayın Başkan.

Ben "Sayın İyimaya neden çok konuştu?" anlamında bir değerlendirme yapmıyorum. Ben, isteyen herkesin mümkün olduğu ölçüde daha fazla konuşmasını arzu ederim, müdahale etmem, ona söz hakkı tanımış olmanızdan mutlu olurum. Sayın bakanlara, iktidar partisi milletvekillerine, grup başkan vekillerine söz hakkı, daha fazla söz hakkı vermenizden mutlu olurum. Hiçbir zaman buna itiraz etmedim bugüne kadar ama sizin genel tutumunuz, bu konuda muhalefet partisi sözcülerine herhangi bir toleransınızın olmayışı. Şu biraz önce yaptığımız konuşmada bile, ben içeride size "Beş dakika olarak söz verin." diye talepte bulundum. Siz bana "Hayır." demediniz. Sükût ikrardan gelir. Demek ki beş dakikayı siz kabul ettiniz. Sonra buraya çıkıp da bunu üç dakika olarak verirseniz siz sözünüzde durmamış olursunuz.

BAŞKAN- Efendim, müsaade eder misiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, şık olmuyor bunlar.

BAŞKAN - Benden beş dakika istediğinizi hiç duymadım, bir.

İki, istiyorsanız beşer dakika da konuşabilirsiniz Sayın Hamzaçebi. Önemli olan doğrusunu yapmak. Böyle bir niyetim de yoktu ama genelde usul tartışmalarında iki üç dakika yapıldığı içindir, başka bir niyetimiz yok.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - İçeride beş dakika diye konuşmuştuk Sayın Başkan.

BAŞKAN - İsterseniz, buyurun tekrar? Yani söylediğiniz gibi değil, benden beş dakika isteyip benim sükûtum değil. Bana Sayın Canikli "Arkadaşlar beşer dakika konuşabilir." dedi. Burada "Genel uygulama üç." dediler, üç dedim. Beş isteyene beş de veririz, bu önemli değil; önemli olan doğruyu yapalım yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, içeride bunun beş dakika olmasını ben sizden rica etmedim mi? Siz buna "Hayır." demediniz.