Konu:74’ÜNCÜ MADDE ÜZERİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEME ALINAMAYACAĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


74’ÜNCÜ MADDE ÜZERİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLEME ALINAMAYACAĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri?

Sayın Başkan, öncelikle içeride bu konuşma süresinin beş dakika olması yönünde bir talepte bulunmuştum ama siz cevap vermediniz. Ben de beş dakikalık talebi kabul ettiniz diye aldım ama siz, yine üç dakika olarak verdiniz.

BAŞKAN - İsterseniz beşe de çıkarabiliriz efendim, sorun değil.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tabii ki benden önceki konuşmacı üç dakika konuştuğu için ben de üç dakika konuşacağım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani konuşmalarımız samimiyet içerisinde olmalı, sözlerimizde durmalıyız efendim.

Değerli milletvekilleri, burada yapılan çok önemli bir değişikliktir, çok önemli bir sistem değişikliğidir. Devlet güvenlik mahkemeleri 1973 yılında kuruldu, 1976 yılında kaldırıldı, 12 Eylül rejiminden sonra tekrar 1983 yılı Haziran ayında kuruldu; 2004 yılında sizin hükûmetlerinizden birisinin yönetim döneminde ismi değiştirilerek, özel yetkili mahkemeye dönüştürülerek tekrar kuruldu. 2004'teki değişikliğin amacı sizin bu mahkemelere hâkim olma düşüncesiydi. Askerî hâkimi çıkarıp özel yetkili mahkemeye dönüştürmenizin amacı bu mahkemeleri kontrolünüze almaktı. Ama geçen zaman içerisinde, sanıyorum, bu kontrol sizde olmadı, olamadı, her neyse, bilemiyorum; siz, şimdi, kendi mahkemelerinizi, kendi hâkimlerinizi, kendi savcılarınızı atamak istiyorsunuz. "Özgürlük hâkimi, özgürlük savcısı" adı altında yaptığınız sizin kendi yargı sisteminizi oluşturmaktır, başka bir şey değildir. Bizim de karşı çıktığımız budur. Bu kadar önemli bir düzenlemeyi, sistemi altüst edecek bir düzenlemeyi, siz getirip bugüne kadar, şu saate kadar saklıyorsunuz; önergeyi bizlerle paylaşmıyorsunuz, kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Son dakikada, işte, bir iki saat önce bizlere dağıtıyorsunuz, "Bunu yapacağız." diyorsunuz.

Demokrasi bu mudur? Bu mudur saydamlık? Bu mudur muhalefete söz hakkı vermek? Hani özel yetkili mahkemeler kalkıyordu? Aranızda "Bu mahkemeler işlevini tamamlamıştır." diyen kişiler oldu. Sayın Adalet Bakanı çıkıp orada diyor ki: "Hayır, biz kamuoyuna doğruyu söyledik." Hayır, Sayın Bakan, tek tek o cümleleri çıkarırım. Bir grup başkan vekiliniz "Bu mahkemeler işlevini tamamlamıştır." dedi. Bir sayın bakan "Bu mahkemeler demokrasilerde olmaz." dedi. Aynı mahkemeleri, aynı anlayışı siz Terörle Mücadele Kanunu'nun içine getirip koyuyorsanız vatandaşa, millete doğruyu söyledim diyebilir misiniz? Doğruyu söylemediniz.

Değerli arkadaşlar, bu maddeye sonuna kadar karşı çıkacağız. Bakın, gelin bu maddeyi buradan çıkaralım, yeni yasama dönemine bırakalım. Bu maddeyi getirmeyin. Komisyona çekip bunu yasalaştırmayın.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.