Konu:SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:06/12/2012


SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle bu kanunla düzenlenen önemli bir konu olan VOBAŞ-İMKB ilişkisine kısaca değinmek istiyorum. İMKB yönetimimiz ve aynı zamanda SPK yönetimimiz VOBAŞ'ın ana ortaklarıyla, önemli ortaklarıyla ve hatta küçük ortaklarıyla tek tek görüşmeler yaptı. En sonunda bizzat ben 3 defa büyük ortaklarla kendim bir araya geldim ve hangi şartlarda nasıl bir birleşmenin uygun olabileceği konusunu detaylı bir şekilde istişare ettik. Ve sonunda biz, bu tasarıyla, VOBAŞ'ın hissedarlarının VOBAŞ hisseleri karşılığında 1 hisseye karşı 0,05'lik hisse ile Borsa İstanbul'a ortak olabilmesiyle ilgili bir seçeneği açmış olduk. Bundan sonrası VOBAŞ'ın ortaklarının vereceği bir karardır. Bu tasarının kanunlaşmasıyla beraber bir ay içerisinde VOBAŞ ortakları kendi kararlarını kendileri verecektir ama şunu ifade etmek istiyorum ki, bu rakam etrafında önemli ortaklarla aramızda bir mutabakat da oluşmuş durumda. VOBAŞ çalışanlarının önemli bir kısmının, eğer ileride VOBAŞ İMKB'yle birleşirse İMKB çalışanları hâline geleceğini düşünüyoruz. Tabii, bu, çalışanların her birisinin kendi kendine vereceği kararla da alakalı; bazıları belki ayrılmak isteyebilir, bazıları devam etmek isteyebilir ama ben şunu söyleyebilirim ki: bugünkü İMKB yönetimimiz çalışmaya devam etmek isteyen VOBAŞ çalışanlarını Borsa İstanbul bünyesinde devam ettirme niyetinde.

Bir başka konu: "Kaç yatırımcı var? Yabancı yatırımcı, Türk yatırımcı kaç kişi vardır?" diye bir soru vardı. Yaklaşık olarak rakamları söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 1 milyon 250 bin yatırımcı şu anda İMKB'de işlem yapıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 138 bin kişi ve kurumda, tüm enstrümanları kattığımızda, İMKB'de işlem yapıyor.

İzinsiz halka arzla ilgili ve İhlas Finansla ilgili bir soru vardı. Biliyorsunuz İhlas Finansla ilgili konu şu anda tasfiye sürecinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın denetiminde bir tasfiye süreci var. Burada, kurumun varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle beraber, bu süreç içerisinde alacaklılara da ödemeleri yapılıyor.

Yine, bir başka soru: "Neden opsiyonlar ya da vadeli işlemlerle ilgili izin İMKB'ye verildi, VOB'a verilmedi?" diye bir soru vardı. Teknik ve SPK mevzuatına ilişkin nedenlerin olduğunu Sermaye Piyasası Kurulumuz zaten daha önce bize söylemişti. Bu konuyla ilgili, nedenle ilgili açıklamalar daha önce kurul tarafından, karar veren Sermaye Piyasası Kurulumuz tarafından zaten açıklanmıştı.

Bu, Makedonya'daki konuyla ilgili, aslında -dün, Makedonya'nın Eğitim Bakanı Türkiye'deydi ve Millî Eğitim Bakanı Sayın Dinçer'le bir görüşme gerçekleştirildi- bu konu, Millî Eğitim Bakanı nezdinde de Makedonya Eğitim Bakanına bildirildi, gerekli girişimler yapıldı. Tabii, tüm Balkanlar'da her bir bireyin kendi kültürel özelliklerini, kendi dilini, dinini, yaşayabilmesi için, sürdürebilmesi için bizim yoğun bir çalışmamız var, yoğun bir çabamız var. Bununla ilgili ayrı bir başkanlık da kuruldu biliyorsunuz. Dolayısıyla, bu konu, yakından takip ettiğimiz ve her seviyede girişimlerini yaptığımız bir konu.

Sulamada kullanılan elektriğin, doğru, maliyeti yüksek ama aynı zamanda, bu sulamadaki elektrikle ilgili çok miktarda kayıp kaçağın olduğu da bir gerçek, ciddi tahsilat sorunları da söz konusu. Burada, elektriğin maliyeti neyse sulamada da bu maliyet yansıtılıyor. Tabii doğal sulamayla sulanan tarlaları, kuyudan elektrikle, motorla çıkarılan suyla sulanan tarlayla mukayese ettiğimiz zaman, burada, göreceli bir maliyet yüksekliği, doğru.

Belediyelerle ilgili bir soru vardı, küçük belediyelerin mağduriyetiyle ilgili. Aslında, en son, burada, biliyorsunuz, büyükşehir belediyeleriyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapıldı, Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bunu onayladı. Burada küçük belde belediyelerinin kapatılmasını öngörüyoruz ve belediyelere yapılan toplam transferler de şu andaki düzenlemeye göre daha artırılıyor yürürlüğe girmiş olan bu yeni yasayla beraber.

5084 ile ilgili, aslında dün de soruldu, evvelsi gün de soruldu; ben cevap verdim, tekrar edeyim. 5084'ün, bu teşvikin aynen devam etmesi söz konusu olmayacak. Çünkü, o dönemde tespit ettiğimiz 49 il, eski Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi'ne göre tespit edilmiş listede. Aynısı mümkün değil ama başka bir şekli, başka bir yöntemi olabilir mi, bunu da yine ilgili kuruluşlarımız şu anda çalışıyor.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkıyla ilgili yine bir yorum dinledik. Ben şunu ifade edeyim: Tabii, aslında seçme ve seçilme hakkının tezahür ettiği en önemli kurumlardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve aynı zamanda parti yönetimleri. Bizim parti grubumuzda kadın milletvekili sayısı ve bunun oranı diğer grupların üzerinde, biliyorsunuz. Yine parti yönetimimizde, diğer siyasi partilere göre daha fazla sayıda kadın yönetici var özellikle MKYK'mıza baktığımız zaman.

İthal et, İthal hayvan? Biliyorsunuz, şu anda, doğru, ithalat var ama hâlâ iç tüketimin -önümde rakamları yok ama- oldukça küçük bir yüzdesi ithal et. Ağırlıklı olarak gene biz yerli et tüketiyoruz Türkiye olarak ama dönem dönem gerçekten içerideki tüketim talebe yetmeyebiliyor. Dolayısıyla, bu tüketimin talebe yetmediği dönemlerde hızlı bir fiyat baskısı olmasın diye, tüketiciye ulaşan et fiyatları yükselmesin diye de ithalata izin verilmiş durumda. Ama ciddi bir gümrük vergisi de var biliyorsunuz, yani yüzde 100 gibi bir gümrük vergisiyle bu ithalat yapılıyor. Yoksa, dışarıdaki fiyatla aynen ithalat yapılsa tabii içerideki fiyatlar çok daha farklı noktaya gidebilir, üreticilerimiz çok daha olumsuz etkilenebilir.

Eş kadrolarıyla ilgili bir soru vardı. O, benim bilmediğim, pek ilgilenmediğim bir kurum. Dolayısıyla, belki ilgili bakanlarımızın o konuya bakmasında, size cevap vermesinde fayda var diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.