Konu:NEDEN SIK SIK YOKLAMA TALEBİNDE BULUNDUKLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


NEDEN SIK SIK YOKLAMA TALEBİNDE BULUNDUKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öyle anlaşılıyor ki AKP Grubu bizim neden sık sık yoklama istediğimizi merak ediyor. Merak eden arkadaşlarımız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) - Dinleyin, dinleyin, anlarsınız belki.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Dinlemeyi de bilmiyorsunuz herhâlde, değil mi?

Merak eden arkadaşlarımız şu önergeleri incelesinler, "özel yetkili mahkemelerin kaldırılması" adı altında Hükûmetin, Adalet Bakanının, Başbakan Yardımcısının, Başbakanın kamuoyuna nasıl yalan söylediklerini görsünler.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)