Konu:Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:128
Tarih:30/06/2012


YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim ikinci dönem milletvekilliğim. 23'üncü Dönemden beri AKP Hükûmetinin genelde böyle son zamanlara sıkıştırarak getirmiş oldukları bu kanunların sağlıklı yapılamadığını belirtmek istiyorum.

Adalet gibi, adaletin din kadar kutsal olduğunu bilen ve bu kutsallığa zarar vermemek adına, kurallarını belirlerken sağlıklı ortamda bunun belirlenmesi gerektiğini ifade ediyorum.

Türkiye'de? Adalet medeni toplumlarda mahkemelerce dağıtılmalıdır. Eğer mahkemelere halkın, vatandaşın güveni kalmazsa herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya kalkar. Hükûmetiniz 23'üncü Dönemde önce Türk Ceza Kanunu'nda iktidara geldikten sonra değişiklik yaparak iki yıla kadar mahkûmiyet gerektiren suçlardan dolayı tutuklamayı kaldırıp birçok suçun işlenmesinin önünü açmış oldu. Bilhassa çocukların, sokak çocuklarının, terörizme teröristlerin kullandıkları küçük yaştaki çocukların eylem yapmalarının ortamı hazırlandı.

Şimdi, adalet, saraylar yapmakla maalesef sağlanamıyor, dağıtılamıyor. Adalet geç değil zamanında karşılandığı zaman, gecikmediği takdirde kıymet bulur. Ülkede insanların erişebildikleri, ulaşabildikleri yerlerde kolaylıkla haklarını arayabilmeleri ve bu hakların  sağlıklı sağlanabilmesi gerekmektedir. Hükûmet birçok yerde mahkemeleri kapatarak, adliyeleri kapatarak kendince bir çalışma yapmaktadır.

Geçenlerde Çorum'un Bayat ilçesindeydim. O gün mahkeme kapatıldığı için halk eylem yaptı. Akşamüzeri davul zurnalar çalmaya başladı. Ben Balıkesirliyim, oranın âdetini bilmiyorum. "Düğün mü var?" diye sordum. "Hayır. Belediye başkanımız Ankara'da, adliyenin açılması için çalışma yapıyordu. Oradan haber gönderdi, adliyenin yeniden açılması kararlaştırılmış, o yüzden halka müjdeliyoruz." dediler. Aklıma Nasreddin Hoca'nın kaybolan merkebi geldi.

Balıkesir'in Balya, Gömeç, Havran gibi yaz aylarında yüz binleri aşan nüfusun olduğu, birçok polisiye olayların da vuku bulduğu, adalete insanların başvurması gerektiği bir bölgede bu mahkemeler kaldırıldı. İnsanlar Balya'nın 120-130 kilometre uzağındaki İvrindi'ye gelecek, 1,5 milyon liraya yakın masraf yapacak ve oradan adalet bekleyecek. Bu bana göre adaletin? İnsanlara deniyor ki: "Sen git, kendi adaletini kendin sağla." Mevcut sistemler doğrultusunda şikâyet ettiğiniz? Yani sizin kapınıza birisi gelse, kapınızda size hakaret etse, siz gidip onu şikâyet etseniz emniyete, sizden önce o kişi evine gelecektir. Ülkede böyle bir adaletsizlik var maalesef. Bunları sil baştan, yeni baştan, sağlıklı ortamda birilerinin kurallarını, birilerinin kanunlarını bu ülkeye adapte ederek değil, bizim bünyemize uygun kanunların oluşturulmasını, aslında Adalet Bakanlığının Parlamentoya getirerek burada sağlıklı hâlde çıkarılmasını gerektirir. Ancak böyle gece yarısı operasyonlarıyla gelişigüzel getirilen tasarıların Parlamento tarafından değerlendirilerek eksiklerinin tamamlanmasına, doğru hâle getirilmesine fırsat vermeyen, alelacele, gelişigüzel çıkartılan yasaların sağlıklı olmadığı gerçeğini belirtmek gerekiyor.

Cezaevleri bir sorun, adları önceden "ceza ve ıslah evleri" olan yerler bugün "ceza ve tevkif evleri" hâline geldi. Cezaevine giren tutuklu mahkûm oluyor, dışarıya çıkan kahraman gibi karşılanıyor, mafyalara eleman hazırlanıyor. Bunların bir şekilde değerlendirilip, bu mantalitenin değiştirilmesi ve topluma sağlıklı bireyler hazırlanması gerekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Önergemizin kabulünü arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut.