Konu:YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:128
Tarih:30/06/2012


YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT (Batman) - Sayın Başkan, bir hususun altını çizmek gerekiyor. Hatip kürsüden, şu an Meclisin arşivinde bekleyen 3,5 milyon imzaya işaret etti. Bunlar Meclisin arşivindedir. Bu ülkenin vatandaşları imzayla görüşlerini Parlamentoya bildirmişlerdir, bu Parlamento sorumluluk gösterip gereğini yapmamıştır. Buna tahammülsüzlük ve Hatibin konuşmasına bu şekilde müdahale sizin tarafınızdan engellenmeliydi, engellemediniz. Biz bu konuda sizi kınıyoruz.

BAŞKAN - Ben, bütün arkadaşlarımız ve siz de işittiniz ki, mümkün olduğu kadar rica ettim?

OKTAY VURAL (İzmir) - Ya yedi düveli gelse ne olacak, yedi düveli? Geldiler de ne oldu ya?

AYLA AKAT (Batman) - Sayın Başkan, yedi düvel meselesi mi yapıyoruz? Ne oldu?

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen Hanımefendi, sakin olun. Lütfen?

AYLA AKAT (Batman) - Müdahale edin, nasıl bana "hanımefendi" diyorsunuz, bakın, "yedi düvel" diyor, sessiz kalmayın o zaman.