Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:128
Tarih:30/06/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın'ın, doğrusu, bugünkü üslubuna şaşırdığımı ifade etmeliyim.

Vatanseverliği ölçebilecek bir terazi ne Sayın Aydın'ın elinde ne de AKP Grubunun elinde vardır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - CHP'de de yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Böyle bir terazi sizlerin elinde de, Sayın Aydın, sizin elinizde de olamaz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Millet ölçecek, millet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, millet ölçecektir.

Siz, vatanseverliği burada Parlamento çoğunluğuna dayandırıyor iseniz, Parlamento çoğunluğunun aldığı her kararı siz vatanseverlikle eşitliyorsanız, sizin demokrasi anlayışınız bu ise Türkiye'nin başına geleceklerden endişe ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Sayın Aydın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa'nın geçici 15'inci maddesine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamayı çok farklı bir yere taşımıştır. Darbecileri koruyan 15'inci maddesinin 12 Nisan 2010 referandumundaki Anayasa değişikliği paketine sokulması, tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin önerisiyledir; bunun bir kere bilinmesini arzu ederiz. Ancak bu maddenin kaldırılması, aslında, gerçekte o darbeyi gerçekleştirmiş olanların yargılanmasına yol açacak bir düzenleme değildir ama sadece bu maddenin kaldırılması dahi Türkiye'deki darbe anlayışının son bulması açısından önemlidir.

Bunun kaldırılması sonrasında savcıların harekete geçmiş olması, mahkemelerin dava görüyor olması, davanın açılmış olması, bizim iddiamızın doğru olmadığı anlamına gelmez. Bunu kaldırarak yargılamayı yapmanın hukuki olmadığını ifade ettik. Yargılamayı yapabilmek için ayrı bir düzenleme gerekir. O düzenlemeyi o zaman kabul etmediniz.

Sayın Aydın diyor ki: "Biz kim yargılanacak dediysek o yargılanıyor." Yani bunun anlamı: "Biz kimi yargılamak istiyorsak yargılıyoruz."dur.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne alakası var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu, tam anlamıyla yargıya müdahaledir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Nasıl böyle bir hükme varabildin?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Böyle bir yorumun ne alakası var?

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.