Konu:ISPARTA - BURDUR TREN SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:128
Tarih:30/06/2012


ISPARTA - BURDUR TREN SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Isparta-Burdur tren seferlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi hakkında gündem dışı konuşma yapmak üzere söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, yol, medeniyet demektir, kalkınma demektir; hasretlerin sona ermesi, kavuşma ve kucaklaşma demektir. 4 Kasım 2004'ten itibaren, bu, kuzeyden ve batıdan güneye doğru inen demir yolu hattında üç tren seferi iptal edilmiştir; önce Isparta-Burdur, sonra 3 Mart 2008'de Burdur-Isparta-İzmir Göller Bölgesi Ekspresi, yine 24 Temmuz 2008'de Burdur-Isparta-İstanbul Pamukkale Ekspresi. Isparta-Burdur'a gelen en son tren, 2009 yılında Hürriyet treniydi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdu dört bir taraftan demir ağlarla örme talimatı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri demir yollarına büyük önem vermiş ve yurdun dört bir yanında başarı hikâyeleri yazılmıştır. 25 Mayıs 1936 yılında dönemin Başbakanı rahmetli İnönü tarafından aynı gün hizmete açılan Burdur ve Isparta tren istasyonları da bunlardan biridir ama tüm yokluklara rağmen yapılan demir yolu hattı, altmış sekiz yıl sonra AKP iktidarında atıl hâle getirilmiştir. Şehirde "Kara tren dahi ilimize çok görüldü." diye türküler söylenmiştir. Bu iddialara "Efendim, hızlı tren getiriyoruz" gibi cevaplar verilmiştir. Bir kere, bu seferler hızlı trenin alternatifi değildir. "Hızlı tren yaptırdın da elini kolunu bağlayan mı oldu?" diye sormak lazım.

Bölge insanı, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu iki tren de farklı işlevler yüklenerek işletilebilir. Hele hele demir yollarının bir yaşam biçimi olduğunu, sadece insanları değil, aynı zamanda ülkede oluşturulan tüm maddi manevi değerleri, yani kültürü de taşıyan bir araç olduğunu, hepsinden öte, bir seçenek olduğunu bilenler için "Hızlı tren getiriyoruz, bu yüzden kaldırdık" cevabı son derece yetersizdir.

İki şehir arasındaki mesafe yarım saate inmiştir. Isparta'da 50 bin, Burdur'da ise 30 bin üniversite öğrencisi yaşamaktadır. Bunun yanında, iki il arasında bir havaalanı, organize sanayi bölgeleri, askerî birlikler var ve 2004'te bölgeye gelecek ve binlerce kişinin sirkülasyonuna imkân verecek kara havacılık okulu projesi vardır. Bu tesisler ve gelişmeler gündemdeyken artık demir yolunun rantabl olup olmadığı tartışılmamalıdır. Bu şartlara rağmen iş bilir bir tüccar mantığıyla işletemiyorsanız, o da sizin hükûmet olma becerinizdir diyelim.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğümüzde, bu hatların vatandaş tarafından müşteri olarak yeterince desteklenmediğini ve sonuçta da marjinal maliyet ve marjinal kâr tahlilinin de ekonomik olmadığını ifade etmektedirler. Ancak bu biraz da "Yumurta mı, tavuk mu?" meselesine benziyor değerli milletvekilleri. Vatandaş yeterli ilgiyi göstermediği için mi bu hat kârlı çalışmıyor yahut hattın bugüne kadar hem sürat hem de konfor açısından standartlarının düşük olmasından mı vatandaş yeterli ilgiyi göstermiyor? Standartları yükselttiğinizde vatandaşın nasıl rağbet ettiği, nasıl rağbet edebileceği Ankara-Eskişehir yahut Ankara-Konya seferlerinde çok açık bir biçimde gözüküyor.

Burdur ve Isparta halkının bu hattın yeniden açılması için başlattığı imza kampanyası sonucu toplam 22.200 imza bizlerin de, Burdur Milletvekili Ramazan Bey'in de bulunduğu bir heyetle dün Ulaştırma Bakanlığına sunulmuş ve hattın açılması talebi iletilmiştir.

Öncelikle, Sayın Ulaştırma Bakanı ve Sayın Müsteşarına teşekkürü bir borç biliyorum. Heyet ile yakından ilgilenerek bu talebe sessiz kalınamayacağını ancak hat üzerindeki tamir tadil işlerinin devam ettiğini, Isparta-Burdur arasındaki yenileme çalışmalarının bu yılın ekim, kasım aylarında biteceğini ve böylece önce Isparta-Burdur arasındaki tren seferlerinin 2012 yılından itibaren yeniden başlatılabileceği müjdesini vermiştir ve Ispartalı, Burdurlu hemşehrilerimizden de tren yollarına, trenlere ve demir yollarına sahip çıkmalarını istemiştir. Bu olumlu gelişme -inşallah- meyvelerini verecek ve trenimize yeniden kavuşacağız. Bu nedenle, Isparta ve Burdurlunun bu talebine hassasiyet gösteren yetkililere bir kez daha teşekkür ederken planlanan hızlı trenin de her iki ilin maksimum olarak faydalanabileceği bir güzergâhta bir an önce faaliyete geçirilmesini  beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bu kampanyayı başlatan tüketiciler derneğinin başkan ve değerli yöneticilerine, katkı veren, imza toplayan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve imza atan tüm hemşehrilerime duyarlılıklarından dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.