Konu:SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, soruya yazılı da cevap verebilirsiniz.

2002 yılından itibaren, yıllar itibarıyla sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları nasıl gelişmiştir? Sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları içerisinde personel, ilaç gibi fonksiyonel bir ayrım varsa tablo hâlinde iletirseniz sevinirim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.