Konu:SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi sabahın çok ilerleyen bir saatinde hiçbirimiz biyonik adam değiliz, hepimiz çok yorgunuz. Ama değerli arkadaşlar, bu şekilde ek madde ihdasları, hiçbir milletvekilinin bilmediği konuların son anda sokulması sadece muhalefet partisine değil? Çünkü benim kadar bu yan tarafımda oturan arkadaşlarımın da yasama yetkisi var. Böyle bir yasama usulü yok. Şimdi yandan arkadaşlar diyor ki: "Ne var 5.400 kadro konulmuş, insanlar iş bulacak."

Değerli arkadaşlar, iki gün önce ek madde ihdasıyla Türkiye'deki  ihaleler yolsuzluğa açık yapıldı, hepimizin malı mülkü riske atıldı ve böyle bir usul çıktı. Bunu sadece bize yapılmış kabul etmeyin. Ben de sizin kadar yorgunum ve ben de sizin kadar huzursuzluk istemiyorum ve ben de sizin kadar erkenden evime, çocuklarıma gitmek istiyorum. Ama böyle bir yasama usulü yok. 75 milyonluk bir ülkenin Meclisinde hepimizin üzerinde görevler var. Ben sayın grup başkan vekillerinin tavsiyesine katılıyorum. En azından Meclis ciddiyeti açısından bu teklif geri çekilsin, son günümüzü de huzursuzlukla kapatmayalım, zaten iyi bir dönem geçirmedik.

Ben, Sayın Bakandan ve Sayın Komisyon Başkanından bu bilmediğimiz önergeyi ve anlaşmaya aykırı önergeyi geri çekmesini rica ediyorum.

Teşekkür ederim.