Konu:SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, gerçekten anlayamadığım birkaç şeyi samimi olarak soracağım.

Birincisi: Bize dağıtılan bu yasa metinlerinde eski kanun hükmü yok. "Şu kanunun şu tarihli, sayılı maddesi değiştirilmiş." deniliyor. Başkanlık, bir de bize dağıtılan bu metinlerde eski kanun hükmünü de dağıtırsa işimiz çok rahat olacak.

İkincisi: Ben bu Meclise geldim, üç ay boyunca uluslararası anlaşmalar, şunlar bunlar uğraştık. Şu gecenin şu saatine kadar çalışacaksak, on yıldır Hükûmette olan bu parti bunu çok daha rasyonel bir saatte, çok daha iyi bir tartışma ortamında yapabilir miydi?

 Bir de Sayın Başbakan ve Bakanın açıklamalarından ben şunu anladım: İşte, yeni sağlık yönetimi dolayısıyla özellikle sağlığın parasal boyutuysa bir sürü sezaryen, bilmem ne yapılmış. Acaba, ben bir hasta olarak bu yönetim zafiyeti dolayısıyla ne kadar kötü antibiyotikler aldım, hangi ameliyatlara maruz kaldım, bu konuda bir çalışma var mı?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.