Konu:Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim.

Az önce AKP'li bir konuşmacı arkadaş AKP döneminde otobüslerde sigara içme yasağı geldiğini ifade etti. Oysa 1996 yılında çıkan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa'yla şehirler arası yolcu taşımacığı yapan otobüslerde sigara yasağı gelmiştir, hatırlatmak isterim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.