Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sıra sayıdaki maddeyle ilgili düşüncelerimi açıklamak için söz aldım.

Gecenin bu saatinde devletin kaynaklarının nasıl soyulduğunu, çarçur edildiğini, AK PARTİ'li özellikle, milletvekili arkadaşlarıma anlatmak istiyorum, onların da çoğunun haberinin olmadığını biliyorum.

2004 yılında Türksat kurulduğunda Türk Telekom'un elindeki uydu frekansları, linkleri, Aycell şirketi, Aria şirketi ve oradan da Avea şirketi tarafından kullanılmaya başlandı. Tam 2002 yılından bu yana Sayıştay, Yüksek Denetleme Kurulu 2011 yılına kadar bu uydu frekanslarının peşine düştü. Türksat hemen hemen her komisyon döneminde uydunun frekansını istiyor, bedelini istiyor ama Türk Telekom, kendisine ait olmayan bu frekansları belki de bedeli milyarlarca dolara varan Avea şirketinin GSM operatörünün altyapısı için kullanıyor.

Burada devletin imkânlarını, devletin olanaklarını, on yıllık AK PARTİ iktidarında AK PARTİ'nin bürokratları, kurumların başkanları, genel müdürleri, defalarca yazı yazmasına rağmen, Sayıştay müfettişleri ısrarla ve inatla bu uydu kapasitesinin Türksat'a devredilmesini ya da parasının verilmesini istediği  hâlde, Türk Telekom, çoğunluk hissesi devlete ait olmayan, kamuya ait olmayan bir kurum, devlete rağmen bu uydu frekanslarını teslim etmeyerek haksız bir kazanç sağlıyor.

Bunu AK PARTİ'li arkadaşlarımızla KİT Komisyonunda defalarca konuştuk, tartıştık, "Verin bu uydu frekanslarını, bunlar Türksat'ın, kamunun malıdır." dedik ama on yıldan bu yana süren içeriksiz yazışmalar sonrasında gelinen noktada çok ilginç bir cevapla -2010 yılı komisyon raporunda da bunu geçiştirerek- sade suya tirit bir cevapla konu unutturulmaya çalışılıyor.

Arkadaşlar, bu uydu frekansları kamunun malıdır, AK PARTİ Hükûmetinin de iktidarda bulunduğu devletin malıdır. Bunu çoğunluk hissesine sahip olmadığımız Türk Telekom Avea şirketi haksız şekilde kullanmaktadır. Bunun bedeli milyarlarca dolara varmaktadır.

Sizden ricam, Hükûmet olarak bu konunun üzerine gitmeniz, devletin, kamunun bu imkânlarını, yüzde 51'i bize ait olmayan, kamuya ait olmayan,  2005 yılında, 2004 yılında özelleştirilen Türk Telekom'un elinden alınmasına yardımcı olmanız. Devletin, kamunun çıkarını, parasını şahıs şirketlerine, çoğunluk hissesine sahip olmadığımız şirketlere yedirmeyelim. Bu konuda AK PARTİ'li milletvekillerinden, Hükûmetten konuya duyarlı olmalarını istiyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Develi.