Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tekrar söz almayacaktım ama soru bağlamında şunu ifade etmek isterim: Sayın Komisyon Başkanı nezaket gösterip açıklamalar yaptı ancak son açıklama? Aslında Sayın Bakanın yapması gereken bir açıklamayı kendisi üstlendi. Şimdi, emekliliği hak etmiş olanın ödemiş olduğu paranın kendisine iadesi gibi bir sonuç yaratmaz benim önerim. O emeklik aynen devam eder, o para kendisine devlet tarafından iade edilir veya o prim kendisine iade edilecekse onun yerine devlet o parayı ilgili sosyal güvenlik kurumuna öder. Yani "Hiçbir şekilde emekli olan kişinin mağduriyeti söz konusu değildir." dedikten sonra "Değil mi?" diyerek sorumu da sormuş olayım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.