Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, al ya da öde anlaşmaları çerçevesinde, alamadığımız doğal gaza milyarlarca dolar ödediğimiz Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiştir. 2009 ve 2010 yılları için alamadığımız doğal gaza kaç milyar dolar para ödedik? Bir de Azerbaycan'la hiç hesapta yokken yaptığınız fiyat revizyon anlaşması dolayısıyla 1,4 milyar dolar 2008 ve 2009 yılları için Azerbaycan'a fiyat farkı ödedik. Bildiğim kadarıyla, sizin mensup olduğunuz parti daha önceki dönemde enerji bakanlarını bu konuda Yüce Divana göndermişti. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?