Konu:Teklifin 42’nci Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve 43’üncü Maddenin Yanlışlıklar İçerdiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


TEKLİFİN 42’NCİ MADDESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA VE 43’ÜNCÜ MADDENİN YANLIŞLIKLAR İÇERDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gerek biraz önce kabul edilen 43'üncü madde gerekse önceki oturumlarda kabul edilmiş olan 42'nci madde Anayasa'ya çok açık bir şekilde aykırıdır. 42'nci maddede Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin görevlerinin bir bölümünü kuracağı şirketler aracılığıyla yapmasına imkân verecek bir düzenlemeyi kanun dâhiline sokmuştur. Anayasa'nın 128'inci maddesine göre, kamu görevleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin asli ve sürekli görevler devlet ve diğer kamu tüzel kişileri eliyle yürütülür, bir şirket eliyle kamu görevinin yürütülecek olması Anayasa'nın 128'inci maddesine açıkça aykırıdır.

Yine görüştüğümüz 43'üncü madde, çok vahim birtakım yanlışlıklar içermektedir. "Yurt dışı temsilcilikler" şeklinde ifade edilen düzenlemeyle nerede, hangi ülkede, kaç, hangi kadrolarla kurulacağı belli olmayan bir yurt dışı koordinatörlüğü kurulmaktadır. Bunların yasada belirtilmesi gerekir, aksi takdirde yasama yetkisinin yürütmeye devri anlamına gelecek ve bu şekliyle Anayasa'ya aykırılık oluşturacak bir düzenleme yapılmış olmaktadır. Bu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kuracağı şirketlerde ÖSYM personelinin, yöneticilerinin görev alacak olması, ayrıca, 2547 sayılı Kanun'un getirmiş olduğu temel ilkelere aykırıdır. Çok vahim düzenlemeler yapılmıştır. Ben, tekriri müzakere yoluna gitmek suretiyle bu maddeleri yeniden düzenlemeyi ve Anayasa'ya aykırılıkları gidermeyi öneriyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.