Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim.

Sayın Bakana iki sorum var.

Birisi, Bakanlık olarak, tüm tıbbi tahlil laboratuvarlarına hamilelik testi yaptıranların sonuçlarının ve iletişim bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi için genelge gönderdiniz mi? Gönderdiyseniz genelgenin amacı nedir? Hastanın izni ya da mahkeme kararı olmadan hasta bilgilerini talep etmenin yasal dayanağı var mıdır?

İkinci sorum ise,  kanun hükmünde kararnameyle kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun il halk sağlığı müdürlüklerine ve toplum sağlığı merkezlerine yapılan atamalarda halk sağlığı uzmanlarına yer vermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN -  Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.