Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Bayraktar'ın yaptığı açıklama ne hukuka ne meşruiyete, hiçbir şeye sığmamaktadır.

Sayın Bakanın yüce Meclisi aldatmaması gerekmektedir. Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesi açık ihaleyi zorunlu kılmaktadır. Açık ihale, ilan edilen, herkesin, gerekli şartları taşıyan her Türk vatandaşının, her şirketin katılabildiği ihale demektir.

21'inci madde deprem, yangın, sel gibi acil durumlarda idarenin vakit kaybetmemesi amacıyla ihalenin ilan edilmemesi ve üçten ziyade firmanın çağrılması suretiyle yapılır. Kentsel Dönüşüm Yasası gibi 300-400 milyar dolar paranın harcanacağı bir yasada bunu 21/b maddesine sokmak, yani bu çok ağır bir durumdur, bu ülkeye karşı işlenmiş çok ciddi bir suçtur. Bugün belki çoğunluğunuzla, bilmeyen milletvekillerine bunu kabul ettirdiniz ama bunun sonu Yüce Divandır. Sayın Bakana ben bunu hatırlatıyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdoğdu.