Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu maddenin getirilmesindeki temel amaç hırsızlığa kalıp hazırlamaktır. Maddede ne diyor? Diyor ki: "Ben herkesi ihaleye davet etmeyeceğim, kendi adamlarımı davet edeceğim. Kendi adamlarımı davet edeceğim için bu ihalelerin şartnamelerini başkası öğrenmesin. Bırakın da ben hırsızlığı istediğim gibi yapayım." diyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Sus be!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu AKP'lilerde de eğer vicdan varsa, haysiyet varsa, memleket severlik duyguları varsa?

BAŞKAN - Daha temiz?

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?bu maddeyi reddetmeleri lazım. Böyle bir şey olmaz!

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sen mi söylüyorsun!

KAMER GENÇ (Tunceli) -  Burada çıkıyor diyor? Efendim, bakın, yani ihaleye hem başkalarının girmesini engelliyor hem de diyor ki: "Bu ihalelerin şartlarını başkaları da para vererek öğrenmesin, benim rahatımı da bozmasın." Bu hangi ahlak kabul eder? Hangi vicdan kabul eder? Hangi mebus kabul eder? Ya biraz da bizi bu kadar alçaltmayın yahu! Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini bu kadar talan eden alçak insanlara da birtakım bu kadar avantajlar sağlamayın efendim.