Konu:SİVAS KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİRENLERE SEMPATİ DUYANLARI ŞİDDETLE KINADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SİVAS KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİRENLERE SEMPATİ DUYANLARI ŞİDDETLE KINADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Evet, 2 Temmuzda Sivas'ta "Müslüman Türkiye", "Lâ ilahe illallah", "Allah Allah" diyerek Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insanları diri diri yakan Allahsızları ve onlara gönlünde zerre kadar sempati duyanları şiddetle, nefretle kınıyorum.

Dün, Soner Yalçın'ın yönetmenliğini yaptığı, iki kardeşini Sivas'ta kaybeden Menekşe Kaya'nın hikâyesini belgesel film olarak izledik. Salon gözyaşlarına boğuldu.

Bunu yapanların, bırakın Müslüman olması, insanlığından bile bahsedilemez. Ne yazık ki İslam adına, din adına, Allah adına cinayet işleyen bu insanlara birileri de arka çıkmaktadır, sempati duymaktadır, onları da şiddetle kınıyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.