Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, çok kısa bir söz talebim daha var efendim.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -  Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Grup Başkan Vekilinin açıklaması tam da benim söylediğimin doğrulanmasıdır. Danıştay Anayasa'nın 46'ncı maddesi hükmünü dikkate alarak organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma yapamayacağını söylemiştir yani Danıştay bir başka yasa hükmünü gerekçe olarak göstermiyor, Anayasa'nın 46'ncı maddesine aykırı buluyor bu uygulamayı. Danıştayın Anayasa'nın 46'ncı maddesine aykırı bulduğu bir uygulamayı bir yasa maddesiyle düzeltmeye çalışmak doğru değil.

Ayrıca, öyle anlaşılıyor ki, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 5'inci maddesi OSB'lere kamulaştırma yetkisi vermediği hâlde, uygulamada, sanıyorum, belki pratiklik adına OSB'lere böyle bir yetki verilmiş; verilmiş ki, bu yetki uyarınca yapılan kamulaştırma idari yargıya gitmiş ve Danıştay sonuçta bu işlemi iptal etmiştir. Bu sorunu çözelim ama Anayasa'ya aykırı bir şekilde değil.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN -  Ben teşekkür ederim.