Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu madde, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi'nde meydana gelen ve birçok ilimizde çok ağır kayıplara neden olan depremin birtakım sonuçlarına ilişkin olarak bazı düzenlemeleri yapmaktadır. Madde içeriğiyle ilgili olarak ilgili arkadaşlarımız önerge vesilesiyle görüşlerimizi ifade ettiler. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum: 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerindeki depremden sonra, o dönemin Hükûmeti, 28 Aralık 2001 tarihinde bir kanun çıkardı efendim ve bu kanunla o depremden zarar gören vatandaşlarımızın vergi borçlarının terkin edilmesine imkân tanıdı, tamamen veya kısmen vergi borçları terkin edildi.

Van'da bir deprem yaşadık, depremin tarihi 23 Ekim 2011 o tarihten bu yana oldukça uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, özellikle Erciş'te varlıklarını kaybeden mükelleflerimizin vergi ve sigorta prim borçlarının terkinine yönelik olarak hiçbir düzenleme yapılmadı, hiçbir tasarı gelmedi. Tam tersine, burada vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak süre uzatımına yönelik bir düzenleme yapılırken, Van ve Erciş'teki mükelleflerimize vergi ve prim borçlarının ödenmesi için süre uzatımı olanağı getirildi. Yani vatandaş varlığını kaybetmiş, vergisini ödeyebilecek durumda değil, prim borcunu ödeyebilecek durumda değil, o vatandaşa vergi ve prim borcunu ödemek için süre tanındı. Yapılması gereken, terkin yasasını çıkarmaktır. Öyle anlaşılıyor ki, Hükûmetin gündeminde Erciş'teki esnafımız için herhangi bir vergi borcu terkin yasası yoktur. Bunu, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim, zapta geçti sözleriniz.