Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; keşke ben itibarsız olsaydım da bu Hükûmet itibarlı olsaydı! Eğer öyle bir şey varsa? (AK PARTİ sıralarından "Doğru" sesleri) Hayır, hayır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti benim devletimdir, bu devletin organlarının büyük olması bana gurur verir ama bu devleti yönetenler, bu devletin iktidarını elinde tutanlar bu devleti uluslararası düzeyde itibarsızlaştırıyorsa bunların o itibarsızlıklarını, o haysiyet fukarası davranışlarını bunların yüzüne vurmak benim bir görevimdir.

Şimdi, Amerikalılar bizim ordumuzun başına çuval geçirdi mi, geçirmedi mi? İsrailliler bizim 9 tane vatandaşımızı öldürdü mü, öldürmedi mi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - "One minute" nerede, onu sor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hani o Tayyip yiğitlik taslıyordu? Şimdi, Suriye'ye uçağı niye gönderdiniz? Gitti, gezdi orada, beş dakika sonra kim oraya gönderdi? Düşürüldükten sonra bunun gereğini yapmayan itibarlı mıdır, itibarsız mıdır?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Gereği yapıldı.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, burada diyor ki: "IMF'ye para verdik." Yalan söylüyor. Arkadaşlar, IMF şöyle bir ilan yapmış: "Yarın biz sıkışırsak devletler bize, IMF'ye para verir mi?" Türkiye de demiş ki: "Ben size 5 milyar dolar veririm." İtalya da demiş ki: "31 milyar dolar veririm."

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - IMF para istiyor, işte.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İtibar bu işte.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani bunları öğrenin, daha para yok, para yok da, çıkıp da milletin karşısında insanları kandırmayın.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - IMF'ye para verecek hâle geldi işte bu ülke.

KAMER GENÇ (Devamla) -Bana göre, eğer haysiyetli, onurlu bir hükûmetse, bugünden tezi yok, derhâl istifa etmelidir çünkü bu Hükûmetin artık bu milleti yönetecek ne kişiliği var ne bilgisi var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Haysiyeti, onuru senden mi öğrenecek bu millet?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, işte, boş sıralar ya, boş, boş? Bu boş sıralar nerede? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Buraya bak, buraya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, her gün getirdiğiniz kanunlarla devletin kaynaklarını yandaşlarınıza aktarıyorsunuz ve denetimi kaldırmışsınız, hiçbir şey denetlenmiyor. İhaleler, yolsuzluklar alabildiğine gitmiş, devlet talan edilmiş, hâlâ hangi yüzle konuşuyorsunuz, ben ona hayret ediyorum ya. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sen hangi yüzle konuşuyorsan biz de o yüzle konuşuyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, lütfen, bunları öğrenin, ondan sonra konuşun.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.