Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, gayriciddi bir Hükûmet, hükûmet etmesini bilmeyen bir Hükûmet. Karşımıza teklifler gelmiş. Hepsi devlet bütçesine külfet getiren, harcama yetkisini getiren, kadro oluşturmasını getiren teklifleri? Âciz olan bir Hükûmet. Karşımıza çıkıp da bunları hükûmet tasarısı olarak getirmiyor, milletvekilleri teklif getiriyor. Bu kadar gayriciddi bir hükûmet hangi yüzle gelip de burada oturuyor, onu öğrenmek istiyorum, bir.

Geçen hafta Silivri Cezaevini ziyaret ettim. Odatv'den mahkûm olan Soner Yalçın ve arkadaşları on sekiz aydır içeride. Bir sene on ay önce TÜBİTAK'a demişler ki: "CD'ler sahte, buraya belge ilave edilmiş." Bir yıl bir aydır TÜBİTAK'a bunlar gönderilmiş, hâlâ bilgi testi yapılıp da gönderilmiyor, inceleme yapılıp gönderilmiyor. Bu Hükûmet evvela gelip burada Meclise hesap versin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye TÜBİTAK'a talimat veriyor da bu bilirkişi incelemesini bir seneden fazla uzatıyor ve bu insanlar haksız yere içeride yatıyor?

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.