Konu:On Yıldır İnformal Bir Grup Olarak Görev Yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus Kalkınma Grubu’nun Faaliyetlerine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:16/11/2011


ON YILDIR İNFORMAL BİR GRUP OLARAK GÖREV YAPAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NÜFUS KALKINMA GRUBU’NUN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün sizlere yüce Meclisimizin çatısı altında on yıldır informal bir grup olarak görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus Kalkınma Grubunun faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Nüfus Kalkınma Grubumuz 2001 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren de sekreteryasını Türkiye Aile Planlaması Derneği yapmakta ve özellikle ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı konusunda yapmış olduğu çalışmalarla da son on yılda çok önemli imzalar atmış bulunmakta.

Grubumuz, kurulduğu andan itibaren, özellikle Avrupa Parlamenterler Forumu ile yapmış olduğu çalışmalar ve Birleşmiş Milletlerin Türkiye'deki ofisleriyle yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çekmekte. Özellikle Türkiye'deki Birleşmiş Milletler ofisleri içerisinde Nüfus Kalkınma Fonu UNFPA ile Kadın Dostu Şehirler Projesi ve anne çocuk sağlığı konusunda projelere imza atmıştır.

Grubumuz, 2009 yılında Addis-Ababa'da yapılan ICPD toplantısında özellikle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisinin İstanbul'da kurulmasıyla ilgili çok önemli girişimlerde bulundu. Bu ofis, bizim de titizlikle takip ettiğimiz, özellikle nüfus, yaşlanma, uluslararası göç, anne çocuk sağlığı, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan ticareti gibi konularda gelişmekte olan ülkelerin eğitilmesi ve aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapılmak üzere kuruldu. Bu bölge ofisinin Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki on dokuz ülke bize bağlı olarak çalışacak ve ülkemizin son yıllarda uluslararası kuruluşlarda en üst düzeyde temsil edilme yönünde izlediği aktif politika açısından bu duruma baktığımız zaman çok ciddi stratejik öneme sahip olduğunu göreceğiz.

Birleşmiş Milletlerin ülkemizde hâlihazırda on iki kuruluşu bulunuyor ve bunlardan sadece bölge ofisi olan Gıda Örgütü ve Sınai Kalkınma Örgütü sadece Türkiye'deydi. İlk kez bu sene Birleşmiş Milletler Nüfus Kalkınma Fonu'nun Doğu Avrupa ve Orta Asya bölge ofisi Türkiye'de kuruldu ve İstanbul bu mücadeleyi verirken Viyana, Kopenhag ve Cenevre'yle mücadele etti ve başta Sayın Başbakanım olmak üzere bu konuda bize canıgönülden destek veren Sayın Dışişleri Bakanımıza, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve tüm bürokratlarımıza, müsteşarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ilk kez Birleşmiş Milletler Evsahibi Ülke Anlaşması kırk dokuz yıl sonra ilk kez 23'üncü Dönemde bu Meclis tarafından imzalandı ve artık Türkiye, Birleşmiş Milletler ofislerinin bölgesi hâline gelmek üzere çok hızlı adımlarla, stratejilerle ilerlemeye devam ediyor.

Değerli milletvekillerim, Sağlık Bakanlığımızın da özellikle Türkiye'de yapmış olduğu sağlıktaki reformlarla ilgili ana-çocuk sağlığı konusunda grubumuz çok yakın takip içerisindedir. Özellikle 2015 Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde anne-bebek ölümleri konusunda Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmaların tüm dünya tarafından takdir edildiğini bilgilerinize sunmak isterim. Özellikle anne ve bebek ölümleri konusunda 1990'lı yıllarda yüz binde 100 olan anne ölümleri bugün yüz binde 16 seviyesine gerilemiş, bebek ölümleri ise binde 60'lardayken bugün binde 10'lara, binde 9'lara gerilemiş vaziyettedir. Özellikle anne ve bebek ölümleri konusunda tüm dünya Türkiye'nin bu konudaki ilerlemesini de takdirle izlemektedir.

Nüfus Kalkınma Grubumuzun yoksulluğun önlenmesiyle ilgili özellikle TİKA'yla yapmış olduğu çalışma yine bütün dünyanın severek izlediği bir pozisyon almıştır. Türkiye'nin, gittiğimiz ülkelerde, Afrika'da bir hastanede sunulan tedavi merkezinde, Gürcistan'da bir kanser erken teşhis merkezinde, Afganistan'da ya da Kosova'da çatışmalardan zarar görmüş halkın sığındıkları konutlarda Türkiye'nin adı var, TİKA'nın adı var. Bu konuda Sayın Bakanımıza, Başbakanımıza ve Hükûmet yetkililerimize de canıgönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve Nüfus Kalkınma Grubu, Türkiye Aile Planlaması Derneği ve TİKA anne-çocuk sağlığı konusunda özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere anne-çocuk sağlığı eğitimi vermek üzere yeni bir proje başlatmış bulunmakta. Grubumuzun 24'üncü Dönem toplantısını da arkadaşlarımızla yapıp bundan sonra neler yapacağımızı da sizlerle paylaşacağız.

Yine, Grubumuzun gündeminde ve  konusunda olan önemli konulardan bir tanesi demografik yapılar, nüfus artış hızı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Özellikle Sayın Başbakanımızın üstüne basarak Türkiye'nin gündeminde tuttuğu "Her ailede mutlaka üç çocuk olmalı." söylemi Türkiye'nin demografik yapısına baktığımızda gerek ve şarttır. Dünya yaşlanıyor ve Türkiye de bununla beraber yaşlanmaya devam ediyor. Eğer yaşlı bir nüfus istemiyorsak mutlaka her evde en az üç tane çocuk olması gerektiği konusunda Nüfus Kalkınma Grubu olarak da fikirlerimizi çok net beyan ediyoruz.

Sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus Kalkınma Grubumuzun geçmiş dönemlerde üyeliğini sürdürmüş tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, yeni üyelerimizle birlikte yapacağımız yeni çalışmalarda, yeni projelerde sizleri de haberdar etmeyi temenni ediyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)