Konu:SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BAĞIMSIZ DENETÇİ OLMA KONUSUNDA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMALARINI DOĞRU BULMADIKLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:124
Tarih:26/06/2012


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BAĞIMSIZ DENETÇİ OLMA KONUSUNDA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMALARINI DOĞRU BULMADIKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle kanunun hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz bazı önergeler kabul görmedi. Bazı eleştirilerimiz umarım uzun vadede, orta vadede Hükûmet tarafından değerlendirilir ve onların gereği yerine getirilir.

Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum: Tasarının -daha doğrusu kanunun- Hükûmet tasarısının Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören maddelerinin 37'nci maddesiyle getirilmiş olan bir düzenleme var; bu, burada son dakikada getirilen bir önergeyle kabul edildi. Buna göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yeminli mali müşavirlik hakkını elde etmiş olanlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu tarafından bu kanuna göre yapılacak denetimlerde yetkilendirilmiş sayılacaklardır. Bunun yanına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri de ilave edildi. Ancak bütün bunlar yapılırken 3568 sayılı Yasa kapsamında denetim yapan, çok önemli bir meslek grubu olan serbest muhasebeci mali müşavirler bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Bunu doğru bulmadığımızı ifade ediyorum.

Tasarının tümüne yönelik olarak birçok konudaki olumlu görüşlerimizi ifade etmiştim. Burada görmüş olduğumuz bu eksikliğe tasarının tümüne yönelik görüşümüzü feda etmedik tabii ki ancak bu kadar önemli bir kitleyi, serbest muhasebeci mali müşavir kitlesini bu kanun kapsamında yapılacak denetimlerde kapsam dışında bırakmayı Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.