Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNE UYGUN OLARAK DAVRANMADIĞI VE ÇALIŞMA USULLERİNE UYMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNE UYGUN OLARAK DAVRANMADIĞI VE ÇALIŞMA USULLERİNE UYMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce kürsüye çıktığımda da ifade ettiğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sükûnete ihtiyacı var, bütün sorunları sükûnet içerisinde tartışmaya ihtiyacı var ama benim gördüğüm, giderek bu sükûnet ortamından uzaklaştığımızdır. Bir yanlışın arkasında, bir kaba kuvvetin arkasında, bu kadar büyük bir gruba, büyük bir güce rağmen, bu güçle durursanız, bunu devam ettirirseniz, bu doğru olmaz, sükûneti bulamayız. Bir kere, olayı buraya getirelim, öyle değerlendirelim. Tekrar o konuya dönüp onu değerlendirme amacıyla bunu söylemiyorum.

Şimdi usul tartışması açıldı, o nedenle kürsüye çıktım. Bu tartışma açılmadan önce, Sayın Mustafa Elitaş'ın, sataşma nedeniyle söz talebi oldu. Sayın Başkan Vekilimiz de tutanaklara bakarak, prensipte buna olumlu olarak baktığını ben anladım ama tutanaklara bakarak o konuda bir görüş ifade etme ihtiyacı duydu, bu da doğaldır. Yani, Sayın Elitaş'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun söz talebini, sataşma nedeniyle söz talebini reddetmiş değil Sayın Başkan. E bakın, şimdi, tablo böyle. Şimdi, bunu veri olarak alıp "Bizim konuşma talebimizi vermedi." derseniz, doğru değil, haksızlık etmiş oluruz. Bütün konuları konuşalım, eleştirileri de yapalım ama her şeyi yerli yerine koyarak değerlendirelim bu konuları. Sayın Başkanın, o anlamda, tutumunda ben herhangi bir yanlışlık görmüyorum. Sayın Başkan herkesin konuşmasına taraftar olan bir tutum içerisinde herkese söz veriyor. Ben hatırlıyorum -Allah rahmet eylesin- Meclis Başkan Vekilimiz Ali Dinçer vardı. Konuşma süresi kaç dakika? Beş dakika. Kaç dakika? On dakika. Kaç dakika? Yirmi dakika. Konuşmacı on dakikada toparlayamıyordu, on iki, on üç, on dört, on beş? Herkese bu sözü veriyordu. O da bir usuldü bakın. Sayın Başkan Vekilimiz Güldal Mumcu da herkese söz veriyor, talep eden herkese demokratik bir şekilde sorunları tartışabilmek amacıyla söz veriyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama bize demokratik olmuyor. Demokrasi bu tarafa Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Elitaş, sizin grup başkan vekili olarak söz talep etmeniz de çok doğaldır. Grup başkan vekili olarak bu kürsüye çıkıp konuşmanız da son derece doğaldır. Partinizin hukukunu kendinize göre savunacaksınız ama sizin hukukunuzu ihlal eden bir tavır ben görmedim şu ana kadar, böyle bir şey yok.

Ben bir şey öneriyorum: Gensoru görüşmeleri bitene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun yayınlara devam etmesi için Meclisin karar almasını ve bunu TRT'ye bildirmesini öneriyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)