Konu:Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-coğrafya Fakültesinde Karşıt Görüşlü İki Grup Öğrenci Arasında Çıkan Olaylara Ve Sonuçlarına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:11/04/2012


ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNDE KARŞIT GÖRÜŞLÜ İKİ GRUP ÖĞRENCİ ARASINDA ÇIKAN OLAYLARA VE SONUÇLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Az önce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaşanan olay tek yönlü aktarıldı diye düşünüyorum, o yüzden bir ekleme yapmak istedim. 22 gencimiz değil, 31 gencimiz okuldan uzaklaştırılmıştır ve diğer çocuklarımız da sol görüşlü gençlerimizdir. Ben de bu konuda Sayın Bakanın bir açıklama yapmasını istirham edeceğim.

Bu gençlerimizin okuldan uzaklaştırılmış olmaları sınava girmelerini engellemektedir ve böylelikle en temel hakları olan eğitim-öğretim haklarından da mahrum kalmaktadırlar. Onun için, çocuklarımızın, bir an önce okulla ilgili uzaklaştırma kararının geri alınması yönündeki taleplerini de ben iletmiş olayım kendilerine.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Nazlıaka.