Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2011


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mustafa Elitaş çıktı, on dakika konuştu, hep Kamer Genç'ten bahsetti.

Mustafa Elitaş, o gün, ben Danışma Kurulu kararı üzerinde söz aldığım zaman, tutanakları inceleyin, tam sekiz defa Meclis Başkan Vekiline bağırmış "Kamer Genç'i konuşturma? Konuşturma?Oyla..."

Zaten, ben buraya çıktığım zaman Mustafa Elitaş ve bazı AKP grup başkan vekilleri, eğer, Başkan Vekili kendilerinden ise onlara talimat veriyorlar, beni konuşturmuyorlar.

Şimdi, Sayın Mustafa Elitaş, senin burada yaptığın konuşma benim sözümün haksız kesildiğinin açık bir delilidir. Bak, sen buraya çıktın, hiç konuyla bağlı olarak konuşmadın Danışma Kurulu kararı üzerinde hep benden bahsettin. Eğer, Sadık Bey'in benim sözümü kesmesi doğru olsaydı o zaman demek ki senin de sözünün kesilmesi lazımdı. Sen şahsiyetimle uğraştın, 157'nci maddeye göre sana uyarma cezası verilmesi lazımdı, verilmedi.

Şimdi, değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu kararı Meclisin çalışmasıyla ilgilidir. Daha önce burada bazı arkadaşlar tenkit ettiler, Danışma Kuruluna imza atan grup başkan vekilleri 2 Ağustosta çıktılar, üzerinde konuştular. Dolayısıyla, benim Mustafa Elitaş'tan alacak bir dersim yok.

Mustafa Elitaş geçen dönem 50 milletvekiliyle bana saldırttı, şurada. Ben o zaman bağımsızdım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yalan söylüyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, şimdi, AKP'liler niye benden şey ediyorlar? Kamer Genç'in kim olduğunu biliyor, biliyorsunuz. Ben Danışma Meclisi üyesiyken 82 Anayasası'na tek başına ret vermişim. O gün o Anayasa'ya ertesi gün demişim ki: "Bu paçavradır, yırtıp atılması lazım." Basına bakın. Bugün siz benim sözüme geliyorsunuz.

Tunceli gibi asil ve soylu bir halkın dar bölge sistemine göre seçtiği yerde yedi defa milletvekili seçilmişim arkadaşlar, yedi defa. Bir defa tercih ile, bir defa ön seçimle, bir defa bağımsız ve ondan sonra da partide yani tek başıma gelmişim. Kimin gücü varsa gelsin karşımda konuşsun. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Kamer Genç kim? Kamer Genç AKP'lilerin yaptığı soygunları dile getiriyor. Ben burada ne demişim? Demişim ki: Efendim, Hakkâri'de 24 tane askerimizin şehit edildiği gün, an Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu İsrail'in serbest bıraktığı 11 Hamaslıya özel uçak göndermişler. O saatte askerlerimiz şehit ediliyor, onlarla ilgilenmemişsiniz. Onu burada dile getiriyordum.

Deniz Feneri davasında tutuklu olan?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Fener nerede?

KAMER GENÇ (Devamla) - Feneri getireceğim buraya biraz sonra.

Ondan sonra, Deniz Feneri davasında tutuklanan Zekeriya Karaman, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bacanağının babası. Tayyip Erdoğan diyor ki: "Yargı benim emrimde olacak ama benim oğlumun bacanağının babası içeri alınacak." "Bu nerede görülmüştür!" dedim, arkasından da hemen serbest bıraktılar. Buna İstanbul Belediyesinde, Ankara Belediyesinde birçok yerlerde ihalelerde yapılan yolsuzluk?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama Sayın Başkan yani on dakika konuştu, ben sözümü bitirmedim ki.