Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2011


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkan Vekili Sayın Elitaş kürsüdeki konuşmasında bugünün gündemine ilişkin olarak daha önce alınan Danışma Kurulu kararında Akif Hamzaçebi olarak benim imzamın olduğunu, yani genelde de Cumhuriyet Halk Partisinin imzasının olduğunu ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisinin bu Danışma Kurulu imzasına sadık olmadığını, sözünde durmadığını ifade etmiştir. Birincisi, benim burada bir imzam yok, Sayın Emine Ülker Tarhan arkadaşımızın imzası var ama benim veya onun imzası fark etmez, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Danışma Kurulundaki imzasına sahip çıkmaması, onun arkasında durmaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir.

Şimdi, ortada bir gerçek var: Geçen hafta Perşembe günü, bu kürsüde yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç konuşma yaparken, konuşması sona ererken İdare Amirinin?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Erdikten sonra?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Erdikten sonra diyelim önemli değil?

 MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Erdikten sonra, Sayın Hamzaçebi size yakışmıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Fark etmez, konuşması sona erdikten sonra diyelim, hiç önemli değil, onlar ayrıntıdır. İdare Amirinin bir saldırısına uğramıştır, fiilî saldırısına uğramıştır. Konu budur şimdi. Şimdi, yapılması gereken, Türkiye Büyük Millet Meclisini sükûnete kavuşturmaktır. Bütün siyasi partilere düşen görev budur. Burada ana görev de Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşmektedir. Eğer bu fiilî saldırının arkasında durursanız, burada kınanacak, ayıplanacak herhangi bir şey görmezseniz bu gerilimi hafifletmek, azaltmak maalesef mümkün olmayacaktır, maalesef.

Şimdi, bakın, o olay yaşandı. Sayın Başkan oturuma ara verdi, aradan sonra tekrar görüşmeler başladı. Sayın Başkan, İdare Amiri hakkındaki disiplin cezasını Genel Kurulun takdirine sundu, Genel Kurul reddetti. Aslında İdare Amirinin bu fiilî saldırısı üzüntü verici olduğu kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin tutumu da en az onun kadar üzüntü vericidir yani "Biz burada kınanacak bir olay görmüyoruz." demiştir AKP Grubu. Bunun bir adım ilerisinde şu yapılabilirdi: İlgili arkadaş, idare amiri veya Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerinden bir arkadaşımız çıkıp özür dileyebilirdi, bunu da yapmamıştır. Şimdi, çirkin olan budur. Böyle bir erdemi maalesef iktidar partisi grubu gösterememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun sözünde durmaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Biz imzamızın, görüşümüzün arkasındayız ama siz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Son cümlemi söyleyeyim.

BAŞKAN - Şimdi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Peki efendim.

Sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)