Konu:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:121
Tarih:19/06/2012


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ediyorum.

İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda yeterli denetim yapıldığına inanıyor musunuz? Bu konuda son on yılda kaç iş yeri denetlenmiştir? Bu denetimler sonunda hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Denetim yapan eleman sayısı yeterli midir?

Ülkemizde iş kazaları nedeniyle kaybedilen toplam iş günü kaybının ekonomiye maliyeti 2011 yılı için yaklaşık 50 milyar TL civarındadır. Bakanlığımızın iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri için ayırdığı bütçe ne kadardır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.