Konu:Sözlü Soru Önergeleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:106
Tarih:15/05/2012


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Üç soruma cevap verildi.

Birinci sorum? Amerika'da 3M şirketi diyor ki: "Türkiye'de bazı malları satmak için rüşvet verdik."

Bu, 2008 yılında oluyor. Bunu daha önce Bakana sordum, Bakan dedi ki: "İnceleme devam ediyor." Hâlâ verdiği cevapta devam ediyor. Dört senedir, Türkiye'de rüşvet alan bu kişiler neden saklanıyor, inceleme niye sonuçlandırılmıyor? Acaba AKP'nin başlarına mı geliyor bu rüşvet?

Ankara Anakent Belediyesinin devlete olan borcunu soruyorum, bize net cevap verilmiyor. Başkent Doğalgaz'dan dolayı Ankara Anakent Belediyesinin 485 milyon borcu var, bunlar tahsil edilemiyor. Burada bizim sorularımıza çok açık, net cevap verilmiyor.

Yine, Başkent Doğalgaz Anonim Şirketi Ankara Anakent Belediyesi Başkanlığına bağlıyken, 2004 yılında 17,4 milyon dolara SCADA sistemli bir ihale yapıyor ve bu 2006 tarihinde bitirilmesi gerekirken hâlâ bitirilmemiş, hâlâ hakkında bir işlem yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ankara Belediye Başkanı bu imtiyazı nereden alıyor?

Efendim, aslında üç soru soruyoruz yani hepsine birer dakika verin cevap vermek için. Böyle bir şey olmaz ki! Yani Başkanlık Divanı bizim soru sormamızı, gerçekten, Sayın Başkan, çok zor duruma sokuyor. Yani burada bakanlar çıkıyor, peş peşe cevap veriyor, ondan sonra onun verdiği cevaplardan bir şey anlaşılmıyor ama hiç olmazsa vatandaş bilsin bizim hangi soruyu sorduğumuzu.

BAŞKAN - Olur.