Konu:Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:14/06/2012


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Benim önerim üzerine bir çözüm bulmak amacıyla biraz önce Sayın Başkan oturuma ara verdi ancak şimdi Sayın Komisyon Sözcüsünün, Sayın Başkanın önerdiği çözüm amaca uygun bir çözüm değildir. O çözümü ben doğru bulmuyorum. Bu kadar önemli bir kurumun "amaç" maddesini yazarken herhangi bir hatanın, yanlışın olmaması gerekir, mükemmel olması gerekir ifade yönünden. Yani mükemmeli aramayalım, "Böyle de olur." deme anlayışını ben doğru bulmuyorum. Şimdi, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde oluyor Sayın Başkanın önerdiği çözüm. Ben yine sizlerin hükûmetlerinin, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin 2006 ve 2011 yılında birini yasalaştırdığı, diğeri komisyonda görüşülüp kabul edilen ama yasalaşmayan o metinler içerisinde yer alan ifadeyi öneriyorum. Onlar diyor ki: "Adalet anlayışı içinde insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek üzere veya adalet anlayışı içinde insan haklarına bağlılık, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek üzere." Gayet düzgün ifadeler.

Şimdi "İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı." deyince sanki insan haklarına dayalı olmayan bir adalet anlayışı da var da, burada insan haklarına dayalı adalet anlayışı yönünden inceleme yapacak. Bu kadar amatörce bir yazımla bu kanunu yasalaştıracaksanız hayırlı olsun. Söyleyeceğim herhangi bir şey yok.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.