Konu:KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:14/06/2012


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tasarının tümünü oylayacaksınız ancak tasarının 1'inci maddesinde bir hata var, bir problem var; onu dikkatinize sunmak istiyorum. Tasarının 1'inci maddesi, kamu denetçisinin, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden şikâyetleri inceleyeceğini, araştıracağını ve önerilerde bulunacağını söylüyor. Burada, "insan haklarına dayalı" kavramı havada kalıyor, bir yere bağlanmıyor. "İnsan haklarına dayalı yönlerinden şikâyetleri incelemek." diye bir şey olmaz. Önceki tasarılara ve yasalara baktığımızda, orada daha doğru bir ifadenin olduğunu görüyoruz. Örneğin, 2006 yılında kabul edilmiş olan 5321 sayılı Kanun "İnsan haklarına saygı yönünden incelemek." diyor; yine, 2011 yılında komisyonlarda görüşülüp kabul edilen tasarı "Adalet anlayışı içinde, insan haklarına bağlılık yönünden." diyor. O "insan haklarına saygı, insan haklarına dayalı" kavramı, anayasa hukukçularının tartıştığı bir kavramdır. 61 Anayasa'sı "insan haklarına dayalı." der, 82 Anayasası "insan haklarına saygı" der. "İnsan haklarına dayalı" kavramı daha doğrudur ama yazımı o şekilde değiştireceksek cümlenin devamını ona göre de değiştirmemiz gerekir. Yoksa burada, "insan haklarına dayalı" kelimesi havada kalıyor, hiçbir işe yaramıyor, onu çıkarsak da hiçbir kaybımız yok. "Çıkaralım." demiyorum ama onu düzeltelim.

Teşekkür ediyorum.