Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:14/06/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım, şimdi, Sayın Başkan, tamam, yani sataşma aynı oturum içinde verilir ama siz bana sataşmadan dolayı söz vermemek suretiyle oturumu kapattınız, yani burada biraz da Başkanlık Divanının hatasından kaynaklanan bir şey olunca, artık biz de İç Tüzük ihlaline rağmen böyle bir talepte bulunduk yani ben işin farkındayım.

Sayın Başkan, tabii, bu AKP'liler çıkıyorlar, burada, kaç defa, ben konuştuktan sonra "Ben söze bakarım söz müdür, söyleyene bakarım adam mıdır?"

Bak Ahmet Bey, benim sözümü anlamak için adam olmak lazım. Bu çok önemli. Tamam mı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kaç kişi anlıyor?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim sözümü anlamak için adam olmak lazım. Yoksa onları ben size? Onun için, ben bilerek konuşuyorum, bu kürsünün hakkını vererek konuşuyorum. Sizin bütün işlemlerinizi biliyorum.

Ben, dört yıllık yüksekokul mezununu niye getirir şimdi? Başdenetçi ve denetçi olmak için biraz hukuk nosyonu olacak yani hukuki ihtilafları çözecek nitelikteki belirli bir bilgi ve birikimi olması lazım. Yoksa ki, veteriner fakültesi mezununu, bir doktoru getirip de siz başdenetçi -belki doktorun bazı şeyleri olabilir ama- yapamazsınız ama burada onu kapalı bırakmaktaki maksadınız? Ben ilahiyat fakültesi mezunlarına karşı değilim ama sizin bu atamaları? Biz parlamenter olarak burada yapalım bunları, ikazımızı yapalım. Siz yarın atadığınız zaman biz çıkar burada deriz ki: Bakın, sizin esas niyetiniz bu, dolayısıyla bunu yapıyorsunuz.

Diyorsunuz ki: "Tayyip Erdoğan'a karşı çıkıyor." Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bitirdi. Tayyip Erdoğan Türkiye'ye büyük ihanetler yaptı.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Millet biliyor? Millet biliyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yargıyı yok etti, Meclisi yok etti.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Sen millî iradeye tahammül edemiyorsun.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sadece hakaret ediyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün, bir Cumhurbaşkanı makamına getirdiği Abdullah Gül'ün bugüne kadar Anayasa Mahkemesine, Danıştaya atadığı kişilerden hiçbirisinde, orada, o makamlara atanan kişilerde var olması gereken, hiçbirisinde değil ama birçoğunda belirli nitelikler yok. Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlunu, imam-hatip mezunuyken, getirdi Danıştaya tayin etti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu olur mu böyle? (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.