Konu:Batum Havaalanı'na Ankara'dan Uçuşların İptal Edilmesinin Mağduriyete Sebep Olduğuna Ve Artvin İlinin Ardanuç Ve Arhavi İlçelerindeki Adliyelerin Kapatılmasına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:14/06/2012


BATUM HAVAALANI'NA ANKARA'DAN UÇUŞLARIN İPTAL EDİLMESİNİN MAĞDURİYETE SEBEP OLDUĞUNA VE ARTVİN İLİNİN ARDANUÇ VE ARHAVİ İLÇELERİNDEKİ ADLİYELERİN KAPATILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Batum Havaalanı Gürcistan Hükûmetiyle yapılan ortak anlaşma ve sözleşme gereğince iki ülke tarafından kullanılmaktadır. Bugüne kadar Ankara ve İstanbul uçuşları gerçekleşmesine rağmen yakın zamanda Ankara uçuşları iptal edilmiştir. Ankara uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle büyük bir mağduriyet vardır, bunun öncelikle giderilmesini talep ediyoruz, Hükûmetin buna duyarlı olmasını talep ediyoruz.

Bir de HSYK'nın dün yayımlamış olduğu kararnamede -biraz önce milletvekili arkadaşım da belirtti- bazı adliyelerin kapatılmasına ilişkin kaygılarımız var ve HSYK, bunu yayımlamış olduğu kararnamede ortaya, dile getirdi. Artvin ilinde de Ardanuç ve Arhavi adliyelerinin kapatılmasına ilişkin kaygı var. Bu tarihî bir hatadır. Adliyeleri kapattığınız yerde, bana göre, kaymakamlıkları da kapatın yani eğer bir yerden başlayacaksanız. Bu yanlıştan Hükûmetin bir an önce dönmesini istiyorum.

Teşekkür ediyorum.