Konu:AFET SİGORTALARI KANUNU TASARISI VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:09/05/2012


AFET SİGORTALARI KANUNU TASARISI VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Aslında ben soruyu doğru anladım fakat belki cevap verirken yeterince açık cevap vermedim. Böyle bir durum meydana geldiğinde kapsam içinde değil yani ancak Iğdır'da bir deprem meydana geldiğinde ve Iğdır'daki binalar yıkıldığında bu deprem sigortası devreye giriyor. Yoksa, oradaki nükleer santralden bizim doğudaki illerimiz etkilendiği zaman öyle bir şey söz konusu değil. O ayrıca sigortalanabiliyor mu, o ayrı bakılması gereken bir konu yani bu yasa tasarısının kapsamı dışında.

Kamu İhale Kurumuyla ilgili konuya gelince, bu kuruluş kamu kaynakları kullanmayan bir kuruluş olduğu için bu kanunun kapsamının dışında tutulması, tasarı hazırlanırken uygun görüldü. Bir de işin yapısı gereği yani 50 reasürans firmasıyla çalışıldığı için yani işin tabiatı gereği de yine Kamu İhale Kurumunun formatına çok uyan bir çalışma tarzı yok bu kurumun. Dışında tutulmasının sebebi bu.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.