Konu:AFET SİGORTALARI KANUNU TASARISI VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:09/05/2012


AFET SİGORTALARI KANUNU TASARISI VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Kütahya Simav'da meydana gelen depremle ilgili, ilgili bakan arkadaşlarımıza sanırım haber ulaşmıştır ama biz de buradan tekrar teyit edelim çünkü biliyorsunuz, AFAD'dan, yeni kurmuş olduğumuz kurumdan sorumlu Başbakan Yardımcımız bu tür gelişmelerde bizzat ilgileniyor ve yeni kurumsal yapıyla da derhâl gerekeni yapmaya çalışıyorlar, biz de kendilerine bu konuyu ileteceğiz. Muhtemelen zaten haberdardırlar ama biz de kendilerine hatırlatacağız.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Bakanım, bir aydır devam ediyor bu feryat, bir aydır duymadı bu Hükûmet! Lütfen! Şu anda yağmur yağıyor ve insanlar dışarıda. İsterseniz sorun, bunu teyit edin. Bu çok feci bir durum. Lütfen.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Bu kadar mı zor Sayın Bakanım bu ya!

 BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Önce "Müsteşarlık" sonra "Bakanlık" ya da önce "Bakanlık" sonra "Müsteşarlık?" Bu konunun doğrusu neyse, herhâlde bir redaksiyonla düzeltilebilir diye tahmin ediyorum çünkü kanun metnindeki?

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Vekil yalan söylemiyor canım!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) -? kurumların sıralamasının değişmesinin çok büyük etkisi yok, daha doğrusu hiçbir etkisi yok. O redaksiyon yetkisini eğer uygun görürse yüce Meclisimiz, düzeltilebilir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Protokol açısından da yanlış Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Evet. Bir de Başbakanlığın kurumu olduğu için "Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı" diye? Ona baksın arkadaşlar, doğrusu neyse o şekilde maddeler düzeltilebilir redaksiyon yetkisiyle diye düşünüyorum.

"En kısa zaman"da kasıt? Şimdi fiilî duruma baktığımız zaman, şu ana kadar ödemeler en geç otuz gün içerisinde yapılmakta ve bu da Hazine Müsteşarlığımızın Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından zaten yakından izlenmekte ve denetlenmekte.

"Bu DASK'ta risk kimde? Nasıl yürüyor?" diye sorulduğunda? Tabii, biliyorsunuz, ev sahipleri, konut sahipleri sisteme yılda bir defa bir prim ödüyorlar ve bu prim bölge bölge değişiyor, konuttan konuta değişiyor ama ortalamasına baktığımızda, 100 metrekarelik bir konutun yaklaşık yıllık 100 lira gibi bir primi var. Bu primler toplandıktan sonra bunların atıl bir kısmı uluslararası reasürans sisteminde reasüre ediliyor ancak -bizim bu kanuna yazdığımız maddede de açık- bazen hani bunun yeterli olmadığı durumlarda da yine Hazine Müsteşarlığıyla bu risklerin bir kısmının paylaşılması da söz konusu olabiliyor.

"Bu deprem sigortası Ermenistan'daki nükleer santrali de içeriyor mu?" diye bir soru vardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen Türkiye'deki konutlarla ilgili bir sigorta sistemi.

SİNAN OĞAN (Iğdır) - Efendim, Sayın Bakan sorumu yanlış anladı, müsaade ederseniz düzelteyim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Van'la ilgili bir soru vardı. Van depreminde DASK kapsamında 80 milyon Türk lirası ödendi. Bu 80 milyon lira şöyle bir rakam: Van, maalesef, seksen bir ilimiz içerisinde deprem sigortası oranının en düşük olduğu il idi. Onun için, böyle bir rakam fakat depremden sonra Van'da sigortalı sayısı ikiye katlamış durumda. Yani vatandaşlarımız deprem öncesine göre 2 misli deprem sigortasını yaptırmış durumda. Bu sadece DASK'ın ödediği rakam. Diğer sigorta şirketleri üzerinden yapılan sigortaları da düşündüğümüzde toplam yaklaşık 150 milyon liralık bir hasar tazminatı Van'da sigorta şirketleri tarafından ödenmiş durumda. Simav'da da ödenen rakam DASK tarafından 9 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

Toplanan fonlar şu ana kadar depremden başka hiçbir amaç için kullanılmamış durumda. Toplam 1,7 milyar TL'lik bir fon söz konusu. Bunların içerisine faiz rakamları da dâhil; 1,7 milyarın içerisinde.

Sanırım, bütün  sorulara cevap vermiş durumdayım.

Bir de bu hani Bakanlık tarafından ya da Müsteşarlık tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle ilgili bir soru vardı galiba. Şimdi arkadaşlarımız hatırlatıyor, yani yönetmelik her ne kadar Müsteşarlık tarafından düzenlense de yine de Bakanlık makamının onayından sonra Resmî Gazete'de yayınlandığı için orada da bir tutarsızlık söz konusu değil.

Teşekkür ediyorum.