Konu:SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:09/05/2012


SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Tarık Haşimi konusunda yanılıyorsunuz. Tarık Haşimi? Şu anda dediniz ki Kuzey Irak'tan, daha doğrusu Irak'tan ülkemize terörist saldırılar var, onlarla ilgili taleplerimiz yerine getirilmiyor. Kuzey Irak bölgesinden yapılıyor bu saldırılar ve Kuzey Irak'ın Başbakanı, Cumhurbaşkanı, efendim, Barzani'yi de siz ağırlıyorsunuz Tarık Haşimi'yle birlikte. Orada bir Sünni cephe oluşturuyorsunuz, tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Irak yapmasa bile, kırmızı bülteni yerine getirmese bile, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti hukuka bağlı, hukuk devletidir ve gereğini yerine getirmelidir diyorum. Yanlış yoldasınız.

İkincisi, sürekli camiler üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Diyanetten sorumlu olmanız sebebiyle soruyorum: Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kaç tane camiyi yıktınız ve o camilerin arsalarını ne şekilde değerlendirdiniz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.