Konu:SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:09/05/2012


SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bildiğiniz gibi, Irak yetkili mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Tarık Haşimi bir süredir ülkemizde ve en son Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve bu kişinin şu anda İstanbul'da Başakşehir'de belediyeye ait bir misafirhanede, polis gözetiminde, hatta Başbakanlık korumaları tarafından korunduğu söyleniyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Irak yetkili makamları tarafından hakkında yakalama kararı verilen böyle bir kişiyi tutmak hangi siyasi saikte mümkündür? Ayrıca bu, ileride, ülkemiz tarafından çıkarılan kırmızı bültenlerin başka ülkeler tarafından da yerine getirilmemesi sonucunu doğurur mu?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.